ยินดีต้อนรับสู่ Zenco.co.th: แหล่งจำหน่ายสินค้าโมเดลและอุปกรณ์ทำโมเดลออนไลน์
Thai English

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

นโบายความเป็นส่วนตัว

  • ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เพื่อทำการค้นหาสินค้าและบริการต่างๆ ได้ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ทางเว็บไซต์
  • เมื่อท่านสมัครสมาชิกกับเรา การให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านทางเว็บไซต์ Zenco.co.th ซึ่งหมายถึงข้อมูลที่เราจะจัดเก็บและอาจรวมถึงข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ของท่าน เช่น ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล เป็นต้น โดยข้อมูลเหล่านี้ จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริง ครบถ้วน และไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดใดๆ และเราจะถือว่าข้อมูลที่ท่านให้ไว้เป็นข้อมูลปัจจุบัน
  • ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ให้ไว้กับทางบริษัทฯ จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของเราที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ซึ่งอาจจะประกอบไปด้วย การจัดส่งสินค้า การเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการ และนำไปใช้เพื่อการออกแบบการบริการต่างและข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม อย่างไรก็ตามเราเราขอสงวนสิทธิ์เปิดเผยข้อมูลของท่านเมื่อได้รับการร้องขอโดยองค์กรของรัฐ โดยเราจะเก็บรักษาข้อมูลนั้นอย่างปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่มีการขายหรือยอมให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมรู้เห็นข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเด็ดขาด
  • หากท่านได้กรอกข้อมูลของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลของตัวท่านเอง เราจะถือว่าท่านได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากบุคคลผู้นั้นแล้ว

ทางเราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนได้ตลอดเวลา โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า